Home


 

RYUKIN (SHORT TAIL VARIETY)

 

Class A (10cm ~ 13cm)

 

1st

 

  2nd

 

3rd

Class B (> 13cm)

 

   1st

 

2nd

 

3rd

 
RANCHU (metallic) RANCHU (black) RANCHU (matt)
     
ORANDA RYUKIN (long tail) RYUKIN (short tail)
     
PEARLSCALE LIONCHU (lionhead ranchu) OPEN
     
DRAGON EYE    
 All Pictures and Contents Copyrights Green & Gold SG